Blog

Nếu bạn cần tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi.

quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ mời người nhập cảnh gồm 7 bước.

Bước 1: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh thông báo cho người nhập cảnh phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR và có kết quả xét nghiệm âm tính từ 3-5 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm của cơ quan y tế có thẩm quyền. Chuyên gia nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia và người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.

Đồng thời, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh thông báo cho người nhập cảnh phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trước khi nhập cảnh, tại nơi xuất, nhập cảnh, tại nơi lưu trú, tại nơi diễn ra cuọc họp, ký kết, tại nơi làm việc; phải chấp hành việc chỉ định xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn của cơ quan y tế và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành. Toàn bộ kinh phí cho việc cách ly, phương tiện vận chuyển, xét nghiệm SARS-CoV-2 do cá nhân hoặc đơn vị, tổ chức mời người nhập cảnh chi trả theo quy định hiện hành. Đối với người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thì được miễn chi phí (trừ chi phí cách ly y tế tại cơ sở lưu trú theo nguyện vọng).

Bước 2: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời ngươi nhập cảnh (nhập cảnh làm việc dưới 14 ngày hoặc trên 14 ngày hoặc người nhập cảnh đến từ các nước đã được kiểm soát tốt về dịch, không qua nước thứ ba hoặc qua nước thứ ba) xây dựng phương án gửi về Sở Y tế để được thẩm định và thống nhất về địa điểm lưu trú, phương tiện vận chuyển, phương án làm việc và cách ly y tế cụ thể cho người nhập cảnh, phương án đảm bảo an toàn phòng chống COVID-19 trong quá trình cách ly y tế, làm việc của người nhập cảnh và những người tiếp xúc theo Công văn số 7038/VPCP-KTTH, Công văn số 4674/BYT-MT, Công văn số 4995/BYT-DP và các quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế.

Bước 3: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh gửi hồ sơ đến các cơ quan có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ người nhập cảnh để được xem xét, giải quyết.

Bước 4: Cơ quan có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ người nhập cảnh gửi hồ sơ trình tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản phê duyệt người nhập cảnh gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an xem xét, giải quyết.

Bước 5: Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh sau khi tiếp nhận văn bản UBND thành phố gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an, chủ động liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh để được cấp phép nhập cảnh.

Bước 6: Khi được cấp phép nhập cảnh, nếu nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng, đề nghị doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh thông báo bằng văn bản cho Sở Y tế và các cơ quan liên quan tại thành phố Đà Nẵng các thông tin cụ thể về thời gian hạ cánh, số hiệu chuyến bay, số lượng chuyên gia nhập cảnh và các thông tin liên quan khác để có cơ sở phối hợp tổ chức thực hiện cách ly y tế dựa trên phuơng án đã được Sở Y tế thống nhất.

Nếu nhập cảnh tại các địa phương khác, đề nghị doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh chủ động thông báo bằng văn bản cho Sở Y tế và UBND tỉnh, thành phố nơi người nhập cảnh được cấp phép nhập cảnh biết, đồng thời đề nghị Sở Y tế địa phương đó cung cấp phương án cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của địa phương và các yêu cầu khác về hồ sơ, thủ tục (nếu có) để tiếp tục hoàn thiện thủ tục xin phép nhập cảnh.

Bước 7: Sau khi người nhập cảnh hoàn thành cách ly tại địa phương khác, trở về thành phố Đà Nẵng để làm việc, đề nghị doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mời người nhập cảnh thông báo cho Sở Y tế thành phố Đà Nẵng biết để tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe theo quy định.

0902262920
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon